Oluline INFO!

Oluline INFO!

Spordiklubi Fitness 4U on kolinud.

Tegutseme Mustamäel. Meie uus aadress on Tervise 21 (NORD Spordiklubi hoone).

100 EUR

Tulumaksuseadusesse on sisse viidud muudatus, mis lubab alates 2018. aasta algusest tööandjal ilma tulu- ja sotsiaalmaksukohustuseta hüvitada töötajale tehtavaid tervise edendamise kulutusi 100 euro ulatuses kvartalis. Oluline on see, et tööandja võimaldaks soodustusi kõigile töötajatele.