Oluline INFO!

Oluline INFO!

Tallink müüs hotelli hoone firmale Rolan Investments. Uued hoone omanikud ei allkirjastanud meiega rendilepingut. Meie spordiklubi tegutseb hotelli ruumides kuni 16.detsembrini. Uues kohas asume tööle jaanuaris 2019.

100 EUR

Tulumaksuseadusesse on sisse viidud muudatus, mis lubab alates 2018. aasta algusest tööandjal ilma tulu- ja sotsiaalmaksukohustuseta hüvitada töötajale tehtavaid tervise edendamise kulutusi 100 euro ulatuses kvartalis. Oluline on see, et tööandja võimaldaks soodustusi kõigile töötajatele.